บริการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

ออกแบบโลโก้

หลักการออกแบบโลโก้ต่างกับการออกแบบกราฟฟิกทั่ว ๆ ไป ตรงที่ Logo จะต้องนำไปใช้กับแบรนด์ กับสินค้า

โบชัวร์ แผ่นพับ

การออกแบบแผ่นพับ โบรชัวร์ หรือ ใบปลิวให้สวยและสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่น

แบนเนอร์

ในการโฆษณาบนเว็บไซต์ สิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าสนใจ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ทำเว็บไซต์ หัวแฟนพจ

การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี. เนื้อหาในหมวดนี้จะเป็นเรื่องของ ข้อแนะนำต่างๆ ที่จะช่วยให้เราทำเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมนูที่ดีต้องมีภาพอาหารประกอบ และ รายละเอียดอาหาร เริ่มจากการแบ่งอาหารเป็นหมวดหมู่ให้ดูง่าย ควรมีราคาให้ชัดเจน เพื่อความสบายใจของลูกค้า
รายละเอียด

เคยมั๊ยเวลาที่ต้องใช้นามบัตรแล้วต้องไปถึงมาบุญครองครั้นจะทำเอง ก็ไม่รู้จะทำไงดี ในนามบัตรเอาแค่ชื่อ เบอร์โทร อีเมล ประโยคบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับเราแค่นั้นก็พอแล้ว
รายละเอียด

รับทำโฆษณาแอนิเมชั่น.

รับทำโฆษณาแอนิเมชั่่่นต้นทุนต่ำ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในการคำนวณสร้างภาพจะเรียกการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน หากใช้เทคนิคการถ่ายภาพหรือวาดรูป หรือหรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อย ๆ ขยับ จะเรียกว่า ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุดหรือสตอปโมชัน (stop motion) โดยหลักการแล้ว ไม่ว่าจะสร้างภาพ หรือเฟรมด้วยวิธีใดก็ตาม เมื่อนำภาพดังกล่าวมาฉายต่อกันด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาทีขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่า ภาพดังกล่าวเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เนื่องจากการเห็นภาพติดตา

คอมพิวเตอร์ กราฟิกส์

             คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (อังกฤษ: computer graphics) หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ (computing methodology) ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญานต่าง ๆการที่มนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เกินกว่าความเป็นจริงปกติ กล่าวคือการที่มนุษย์มีส่วนร่วมกับบรรยากาศที่เปรียบเสมือนจริงแต่มีความรู้สึกที่ดีและเกินจริงแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงเกิดจากการสร้างขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยี

Send